Andreas Kalin

Jag är en fristående konsult med många års erfarenhet av systemutveckling i t ex Go, Python, Java och C++, samt drift av linuxsystem.

Från 2017 arbetar jag i huvudsak med artificiell intelligens, främst i form av "deep learning".

(Denna gamla webbsida är skriven i Dojo. I den mån jag alls jobbar med webb, använder jag idag annan teknik, såsom angular. Min (brist på) fallenhet för grafisk design illustreras väl av denna webbsida. ;-)