Kunder

Under min tid som fristående konsult har jag haft följande kunder.

Linköpings universitet

Detta var en tidsbestämd anställning, inte konsultuppdrag.
Forskade i att använda autoencoders på i första hand genomikdata.
Teknik: Keras, TensorFlow, Scikit-learn, Python, tox/pytest, SLURM, docker/singularity, genomik, Linux, C, awk, bash, make, plink, vcf, pandas, numpy, dask, gpu, git, emacs org, LaTeX, mm.
liu.se

Bublar

Programmerare i go för back-end till mobilspel. Arbetade i micro services-baserad molnmiljö med främst lasttester, instrumentering, bildanalys/screening, notifiering till mobiltelefoner och kvittoverifiering.
Teknik: Go, AWS (S3, SQS mm), Javascript, TypeScript, ng2, Prometheus, Grafana, Firebase Cloud Messaging, JSON, ReST, Caffe DNN, BDD, Jasmine, DSL, Docker, Linux, in-app purchases, ASN.1, MariaDB, mm.
bublar.com

Stockholms Läns Landsting

SQL-expert. Främst arbetat med insamling av data från patientjournaler till nationella kvalitetsregister. Arbetat tätt med beställare och domänexperter på Stockholms Läns Landsting.
Teknik: SQL Server, T-SQL (stored procedures och rapporter), HTML5, Javascript, d3js, dotnet, Nancy, jQuery, SOAP, Google Apps, certifikat, mm.
www.sll.se

Paradox Interactve AB

Bollplank för molnbaserad arkitektur.
Teknik: Amazon AWS (med de tjänster som ingår), diverse arkitektoniska principer.
www.paradoxplaza.com

Bonnier Digital AB

Releaseingenjör. Hanterat test-, bygg- och stagingmiljöer.
Teknik: Linux, Apache, Nginx, Jenkins, Maven, Ivy, Nexus, Subversion, Capistrano, Bash, Ruby, Java, Solr, Play Framework, Rails, Memcached, Tomcat, MongoDB, Amazon AWS, mm.
www.bonnier.se

Landsorganisationen i Sverige (LO Data AB, samt LO)

Support, drift och förvaltning av medlems- och reskontrasystem. Min roll är ganska bred och har beskrivits som "problemlösare". Även hjälpt till med databasmigreringar.
Teknik: MySQL, Linux, OpenVZ, Bash, PSM/SQL, PHP, Java, Apache, JBoss, Sybase, JMeter, mm.
www.lo.se

Online CC AB

Flera systemutvecklingsuppdrag sedan 2005. Bland annat har jag vidareutvecklat ett verktyg för generering av rapporter från databaser. Jag har även hjälpt till att förvalta ett flertal av företagets mjukvaror, till exempel verktyg för leverantörsreskontra.
Teknik: Windows, C++/MFC, SQL Server, Informix, C# och VB6.
www.online-cc.se

Voddler AB

Felsökning i MySQL.
Teknik: MySQL, Linux.
www.voddler.com

SwitchCore AB

Deltog som programmerare i en projektgrupp som utvecklade en referensmodell av en avancerad ethernetväxel. Företaget har sedan dess ombildats och ägnar sig inte längre åt hårdvarudesign.
Teknik: C++, STL, Linux, gmake, Python, TCP/IP, ethernet.
www.switchcore.se

General Wireless Scandinavia AB

Jag var med och grundade detta företag år 2000 och hade under min anställning en bred, främst teknisk roll. Efter att jag lämnade General Wireless 2005 har jag periodvis ryckt in som konsult för att hjälpa till med bl a internutbildning. Företaget köptes 2008 av Mobispine.
Teknik: Linux, Java, Oracle, DB2, MySQL, bash, Wiki, SMS, netfilter, apache, tomcat, VMware, office, chroot, TCP/IP, lastbalanserare, HP/Compaq-servrar, och mycket annat.
www.mobispine.com

Se även min profil på LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/andreaskalin