Andreas Kalin

Jag är en fristående konsult med många års erfarenhet av systemutveckling i Java och C++, samt drift av linuxsystem. Nedan är några av de roller jag kan ta på mig.

Senior systemutvecklare

Jag kan antingen bidra till projektgrupper eller utföra enmansprojekt. Mina främsta språk är Java och C++. Jag har erfarenhet av utveckling främst för Unix/Linux och Windows. Jag har arbetat mycket mot relationsdatabaser.

"Flexibel problemlösare"

En stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt att få saker att "lira" i heterogena miljöer. I första hand har jag arbetat i Linuxmiljö och känner mig mest bekväm vid en bash-prompt (kommandorad) eller motsvarande, men är inte heller främmande för Windows.

Jag jobbar i hela "stacken" från maskinvara/nätverk upp till applikationskod. Jag bygger bort manuella handgrepp till exempel genom skript. Jag kan pussla ihop saker i OS, TCP/IP-nätverk, en hög protokoll ovanpå TCP/UDP, samt servermjukvaror. Jag skruvar i MySQL och andra databaser. Jag kan fungera som teknikstöd i många andra sammanhang. Om uppgiften kräver det kan jag felsöka i ett flertal programmeringsspråk; till exempel Java, C++, Unix shell, SQL, stored procedures, C#, VB6 och Python.

Teknisk projektledare

Som teknisk projektledare tar jag ansvar för att starta och föra i mål projekt inom eller nära mina kompetensområden. Jag har på senare tid haft fokus på agil utvecklingsmetodik; tidigare har jag lett utvecklingsprojekt baserade på RUP, samt integrations-/leveransprojekt med för ändamålet anpassad projektmodell.