Andreas Kalin

Jag är en fristående konsult med många års erfarenhet av systemutveckling i t ex Go, Python, Java och C++, samt drift av linuxsystem.

Under 2018 tar jag i princip inga nya uppdrag utöver åtaganden mot tidigare kunder. Istället ägnar jag mig åt att forska inom artificiell intelligens/deep learning, med bioinformatik som tillämpningsområde, vid Linköpings universitet.

Roller

Senior systemutvecklare

Jag kan antingen bidra till projektgrupper eller utföra enmansprojekt. Jag har erfarenhet av utveckling främst för Unix/Linux och Windows. Jag har arbetat mycket mot relationsdatabaser, men även NoSQL.

"Flexibel problemlösare"

En stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt att få saker att "lira" i heterogena miljöer. I första hand har jag arbetat i Linuxmiljö och känner mig mest bekväm vid en bash-prompt (kommandorad) eller motsvarande, men är inte heller främmande för Windows.

Jag jobbar i hela "stacken" från maskinvara/nätverk upp till applikationskod. Jag bygger bort manuella handgrepp till exempel genom skript. Jag kan pussla ihop saker i OS, TCP/IP-nätverk, en hög protokoll ovanpå TCP/UDP, samt servermjukvaror. Jag skruvar i MySQL och andra databaser. Jag kan fungera som teknikstöd i många andra sammanhang. Om uppgiften kräver det kan jag felsöka i ett flertal programmeringsspråk; till exempel Java, C++, Unix shell, SQL, stored procedures, Go, C#, Python och Javascript.

Teknisk projektledare

Som teknisk projektledare tar jag ansvar för att starta och föra i mål projekt inom eller nära mina kompetensområden.