Andreas Kalin

Jag är en fristående konsult med många års erfarenhet av systemutveckling i t ex Go, Python, Java och C++, samt drift av linuxsystem.

Från 2017 arbetar jag i huvudsak med artificiell intelligens, främst i form av "deep learning".